čtvrtek 12. prosince 2013

Co si představit pod politickou a kulturní geografií?

Když lidem řeknu, že studuji Politickou a kulturní geografii, spousta z nich na mě vytřeští oči a následuje obligátní otázka, co si pod tím mají představit a co ze mě vlastně jednou bude. Nuže, na druhou otázku ještě pořádně neznám odpověď ani já sama, i když nějaké představy samozřejmě mám. Samotné uplatnění a představení oboru jsou samozřejmě spojené nádoby, jelikož se předpokládá, že v budoucím zaměstnání člověk upotřebí to, co se na vysoké škole naučil. Pan profesor Baar jednou řekl, že žádná firma nebude hledat přímo geografa, neuvidíte to v žádné nabídce práce, to však neznamená, že by uplatnění nenašel, přesně naopak, uplatnění z tohoto oboru je velice různorodé a člověk se může uplatnit v mnoha sférách.

Nejdříve je však třeba objasnit, co si pod tímto oborem můžete představit. Nejčastější asociace s geografií, s kterou se setkávám, je ta, že se jedná o zkoumání reliéfu, vnitřní stavby Země, půdy, nebo vytváření map. To je ovšem víceméně obraz oborů, které se zabývají geografií fyzickou. I když předmět kartografie a samotné vytváření map pomocí počítačového programu OCAD je řazen v našem studiu mezi povinné. Samozřejmě pro kteréhokoli geografa, ať už fyzického, či politického, je nutné znát reliéf, kde která země leží, s kterými státy má hranice a podobně. Jelikož je vše úzce spojeno a bez těchto znalostí je nemožné si utvořit širší souvislosti. Hlavní náplní oboru, v bakalářském studiu, je však získat znalosti z oboru politologie, mezinárodních vztahů, politického systému, to vše samozřejmě propojit s historií a problematikou jednotlivých regionů světa. Jak ze skladby předmětů vyplývá, jedná se o obor, který se zabývá mezinárodní problematikou, tudíž znalost jazyků je klíčová. Hlavní prioritou je výborná znalost angličtiny, ale i nějakého dalšího jazyka, je zde široký výběr světově nejpoužívanějších jazyků. V oblasti výběrových předmětů je pak na samotném studentu, co ho baví, může využít široké nabídky v oblasti mezinárodního cestovního ruchu, nebo si naopak prohloubit dovednosti v kartografii a počítačových programech s ní spojených.

Z toho všeho vyplývá, že následné uplatnění je opravdu široké. Ať už se jedná o vědecká výzkumná centra, neziskové organizace, diplomacii a jiné práce spojené s mezinárodními vztahy, žurnalistiku, jiné mezinárodní organizace, či firmy, popřípadě po dodělání pedagogického minima i učitelství. Jako na všech školách však záleží především na samotném studentovi, kterým směrem se vydá a především co pro to sám udělá.

Rozhodně se jedná o skvělou volbu pro lidi, které zajímá jak aktuální světové dění, tak historie, proměny mezinárodních vztahů a chtějí využít i své jazykové znalosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat